Zwemschool

Dit zijn de periodes voor 2023

  • Periode 1: 09/1 t.e.m. 18/3 (geen les in krokus)
  • Periode 2: 20/3 t.e.m. 03/06 (geen les in paasvakantie)
  • Periode 3 en 4 zijn onder voorbehoud (groot onderhoud zwembad Maldegem)

Leren Zwemmen 

Vanaf 4 jaar kan je kind in de club starten met lessen watergewenning. Voor een jong kind is het nog moeilijk om zich gedurende 45 minuten te concentreren maar wij gaan ervan uit dat elk kind recht heeft op sporten op zijn niveau. Elke les wordt volgens een welbepaald stramien gegeven. Nieuwe elementen worden in het begin van de les gegeven, daarna de herhalingen van de vorige lessen, zonder te vergeten het speelse element in te lassen.

Als einddoel van een lessenreeks streven we er naar dat elk kind de te behalen doelstellingen van de groep bereikt. Ons hoofddoel is dat alle zwemmertjes met plezier terugkomen en naar de volgende zwemles uitkijken. Meer uitleg? klik hier

Vervolmaking

Eens je de zwemschool met vrucht hebt doorlopen, ben je klaar om de grote stap te maken naar het groot bad van 25m. Het is een heel andere ervaring: de grootte, de diepte, de indeling van het bad. We bieden je 4 verschillende niveaus aan. In elk niveau leer je een nieuwe slag aan en wordt de slag van de voorgaande groep verder ontwikkeld en bijgeschaafd. We besteden ook veel aandacht aan watergevoel en aan de basisvaardigheden die in het klein bad ruim aan bod komen. Deze vaardigheden moeten verfijnd worden. De ideale leeftijd om de vervolmaking door te lopen en de coördinatie van de verschillende slagen aan te leren is ruim gezien van 6 tot 10 jaar. Meer uitleg? klik hier

Recreatie

Deze groep is voor de leden die niet meer wensen te zwemmen volgens een vast stramien (uurooster, aantal trainingen per week, geen interesse (meer) voor competitie…), maar die toch nog steeds de sfeer van het clubgebeuren wensen op te snuiven. Hier krijg je als zwemmer nog steeds de nodige aandacht zowel op technisch vlak als op conditioneel vlak, indien je dat wenst. Meer uitleg? klik hier

Voor meer info en instapmogelijkheden, gelieve de verantwoordelijke te contacteren.

Geef een reactie