Info

Wie zijn we?

MEGA Zwemteam Maldegem is een jonge zwemclub die 20 jaar bestaat.

Samen met ons actief team medewerkers streeft de Raad van Bestuur naar kwaliteit op alle vlakken. Maandelijks vergadert de Raad van Bestuur.

Een greep uit de zaken die ons nauw aan het hart liggen: wij staan voor een efficiënte communicatie. Dit zowel binnen als buiten de club. We beschiken over kwalitatieve lesgevers met een grote technische kennis voor alle zwemniveaus. 

Onze doelstellingen

Iedereen zwemt op zijn niveau.

Wat wij vooropstellen als club is dat elke zwemmer kan genieten van kwalitatieve lessen op zijn niveau. Niet alleen de watergewenning en de vervolmakingsgroepen maar ook de recreanten krijgen onze volle aandacht. Iedere groep heeft zijn doelstellingen met als doel vooruitgang boeken zodanig dat elk lid van elke groep uitkijkt naar de volgende training.

Daarnaast krijgen onze competitiezwemmers alle kansen om zich om hun niveau te ontwikkelen in de competitiesport. Door een vakkundige begeleiding van de trainers krijgt elke zwemmer de gelegenheid om zowel op regionaal, provinciaal als op nationaal niveau degelijk te presteren.

Zwemmen

Een kind moet zich veilig voelen in het water.

Een kind is in eerste instantie nog niet zelfredzaam en moet met alles geholpen worden. De ontwikkeling van zelfredzaamheid is een proces, waarbij het kind steeds meer dingen zelfstandig kan doen. Wij hebben als zwemclub vooropgesteld dat een kind zich in eerste instantie veilig moet voelen in het water.

Kinderen die reeds volledig watergewend zijn zullen rugcrawl als eerste zwemstijl aanleren, gevolgd door crawl.  Deze stijlen leunen het dichtst aan bij het natuurlijk bewegingspatroon van kinderen. Schoolslag wordt niet meer aangeleerd als eerste slag omwille van de ingewikkelde coördinatie. Deze komt later aan bod tijdens de vervolmakingsgroepen. In elke vervolmakingsgroep van V1 tot V4, wordt één van de stijlen verder technisch onder de loep genomen, met natuurlijk het verder uitdiepen van de basisvaardigheden.

Bestuur

De dagelijkse, meer uitvoerende taken worden toegekend aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit een aantal actieve leden die maandelijks vergaderen over het reilen en zeilen van de club. Hier worden beslissingen genomen en beraadslaagd over het beleid. Jaarlijks hebben we een algemene vergadering waar het volledige bestuur aanwezig is en waarbij ook iedereen welkom is om de vergadering bij te wonen.

Thomas Bollé – Voorzitter

De voorzitter vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de club. Hij houdt toezicht op het goed functioneren van de club, leidt de maandelijkse en algemene vergaderingen.

Eveline Van Quekelberghe – Penningmeester

De penningmeester beheert de financiële administratie en de financiële middelen van de club, zorgt voor het financieel jaarverslag, ed…

Valerie Blomme

secretariaat & ledenadministratie

Geef een reactie