Info

Bestuur

De dagelijkse, meer uitvoerende taken worden toegekend aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit een aantal actieve leden die maandelijks vergaderen over het reilen en zeilen van de club. Hier worden beslissingen genomen en beraadslaagd over het beleid. Jaarlijks hebben we een algemene vergadering waar het volledige bestuur aanwezig is en waarbij ook iedereen welkom is om de vergadering bij te wonen.

[