Vervolmaking

Vervolmaking 1 (v1)

Je hebt succesvol je zwemschool afgewerkt? Klaar voor het grote bad! In de eerste groep besteden we aandacht aan de rugslag in al zijn facetten. Vormspanning, been- en armslag, coordinatie, … worden je stap voor stap aangeleerd. Daarnaast zal je de beginselen van de volgende groep aanleren: de crawl. Opnieuw zullen de basisvaardigheden veel aandacht krijgen, maar bij elke groep verhoogt de moeilijkheidsgraad. Deze basisvaardigheden heb je steeds nodig om vooruitgang te boeken.

80€ per reeks van 9 weken

Uurrooster

Doelstellingen V1

 1. Aanleren armen rugslag => VOLLEDIGE rugslag zonder hulp van de juf
 2. Inspringen in ondiep gedeelte van zwembad en bodem raken.
 3. Aanleren benen vrije slag met zijdelingse ademhaling.
 4. Zich op de rug leren afduwen van de rand in vormspanning: (na het zinken onder water zich met 2 voeten naast mekaar in perfecte pijl afduwen)
 5. Herhalen van koprol
 6. Inspringen in water en meteen beginnen zwemmen

Algemeen: 25m rugslag perfect kunnen zonder stoppen + benen borstcrawl met zijdelingse ademhaling

Vervolmaking 2 (v2)

Eens je de rug goed onder de knie hebt, zal deze nog verder uitgediept en technisch verfijnd worden in deze groep met het oog op automatisatie. De volgende, snelste, slag komt hier aan bod: crawl. Nu moet je gewoon worden om met je hoofd/gezicht in het water te zwemmen en zijwaarts te komen ademen omdat je zo je vormspanning niet verliest. Deze beide stijlen leunen het dichtst aan bij het natuurlijke bewegingspatroon van kinderen. Vandaar dat we die ook als eerste en tweede stijl aanbieden.

Opnieuw wordt heel veel variatie in de oefeningen voorzien teneinde verschillende motorische patronen aan te leren die belangrijk zijn voor een opgroeiend kind.

Op het einde van de reeks krijgen de zwemmers ook weer de beginselen van de volgende slag.

80€ per reeks van 9 weken

Uurrooster

Doelstellingen V2

 1. Ligging in   het   water   onderhouden (vormspanning)
 2. Rugslag onderhouden
 3. Vrije slag  benen  en  ademhaling  onderhouden  en    De  ademhaling  moet  goed geautomatiseerd zijn alvorens naar V3 te gaan.
 4. Armen vrije slag aanleren.
 5. Arm- en been coördinatie in combinatie met correcte ademhaling leren uitvoeren.
  => VOLLEDIGE borstcrawl
 6. Op rug  afduwen  van  de  rand  in pijl (onder  water)  met  2  voeten  naast  mekaar  in  vormspanning onderhouden en verbeteren (zie V1).
 7. Inspringen met  vormspanning  in  diepe  gedeelte  van  zwembad  (met  eventueel  bodem raken).
 8. Voorwaartse koprol kunnen uitvoeren in het water in functie van het latere tuimelkeerpunt (eventueel al dicht tegen de muur en met voldoende aandacht voor de hoofd- en armacties)
 9. Inoefenen pijlen op buik

Algemeen: 25m borstcrawl kunnen zwemmen zonder stoppen + perfecte voorwaartse koprol in water

Vervolmaking 3 (v3)

Je kind heeft nu de 2 meest voor de hand liggende slagen onder de knie: rug en crawl. Dit zijn cyclische slagen die in vergelijking met schoolslag gemakkelijker aan te leren zijn. Wij stappen af van het systeem van de scholen: kikker, vliegtuig, potlood. Omdat dit een totaal verkeerde en tegenwerkende coördinatie vertoont.

Een kind die onze zwemschool doorloopt zal doorgaans in deze groep 8 tot 10 jaar oud zijn. Ideaal om de moeilijke slagen aan te vatten omdat die leeftijdgroep motorisch gezien heel receptief is voor coordinatie en verfijning van de techniek. Vandaar dat we pas vanaf V3 schoolslag aanbieden. Een technisch zeer moeilijke slag wat coördinatie betreft. De voorgaande slagen, samen met de basisvaardigheden, worden natuurlijk verder op niveau uitgediept.

Vervolmaking3 kan je maximaal 4x doorlopen. Daarna kan je doorschuiven naar recreatie of – als je gebeten bent door de zwemmicrobe – naar de précompetitie, waar je verder voorbereid wordt op competitie.

80€ per reeks van 9 weken

Uurrooster

Doelstellingen V3

 1. Rugslag en vrije slag herhalen en automatiseren.
  Rugslag: uithalen en insteken ok, bekken stabiel en constante beenslag.
  Crawl:  constante  beenslag,  om  3  slagen  ademen,  continuïteit  van het  zwemmen  bij  de ademhaling, steunfase bij de ademhaling mag niet wegvallen.
 2. Schoolslag aanleren: geen  steekvoeten,  geen  asymetrie  in  de  benen,  begin  en eindfase  is  pijl,  de armbeweging tussen 2 pijlen is continu zonder tussenstop.
 3. Voorwaartse koprol kunnen uitvoeren in het water in functie van het latere tuimelkeerpunt (tegen de muur en met voldoende aandacht voor de hoofd- en armacties) + afstoot in  pijl met 2 voeten(op zij).
 4. Aanleren van  starten  met  aandacht  voor  vormspanning  (2  voeten,  klaarstaan  in  pijl  en  de armen  naar  voor  zwaaien  terwijl  men  in  pijl  blijft)  en  keerpunten  met  aandacht  voor vormspanning.

Algemeen: Schoolslag kunnen zwemmen + keerpunt borstcrawl

Geef een reactie