Competitie

Competitie 1 (C1)

Je hebt je keuze gemaakt en wenst verder te evolueren en te presteren in de zwemwereld. Vanaf deze groep wordt het aantal trainingen opgedreven naar 5 zwemtraingen en 2 droogtrainingen per week. De basis is hier nog steeds het verfijnen van de techniek (90%): stijl van de slagen, keerpunten (ook wissel) evenals start en aankomst. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de opbouw van je conditie (10%). In de C1 wordt er verondersteld dat je aan ongeveer 1 wedstrijd per maand deelneemt. Om over te gaan naar de (een) volgende groep houden we rekening met leeftijd, behaalde limiettijden, progressie en motivatie (ouders en kind).

Bij elke competitiegroep is het steeds mogelijk om naar de recreatiegroep over te gaan indien de zwemmer niet aan alle criteria van de competitiegroepen kan/wil voldoen.

Jaarbetaling: € 340

Uurrooster

Competitie 2 (C2)

Vanaf 1ste jaar miniem (13j.). In deze groep moet je 5 zwemtrainingen en 2 droogtrainingen volbrengen. Vanaf deze groep train je volgens de MEGA planning die voor alle afdelingen geldt en ingevuld wordt door de eigen afdeling. Je neemt deel aan een 2 tal wedstrijden per maand en als A zwemmer wordt van jou verwacht dat je aan extra wedstrijden deelneemt. Techniek komt nog steeds aan bod maar het aandeel voor de opbouw van je conditie wordt aanzienlijk groter met het oog op je verdere evolutie.

Jaarbetaling: € 370

Uurrooster

Competitie 3 (C3)

Dit is de hoogste competitiegroep waar motivatie en volharding primeert. Het aantal zwemtrainingen wordt opgedreven (>5 per week, ochtendtrainingen) met daarnaast nog steeds 2 droogtrainingen per week. De planning van de trainingen wordt gepersonaliseerd per zwemmer in functie van zijn leeftijd, wedstrijden, lactaattesten, …

Tijdens de vakanties worden er stages ingelast. De club voorziet eveneens extra begeleiding voor het schoolwerk i.s.m. de school. Naast gewone en specifieke techniektrainingen (met camerabeelden) wordt de opbouw van de conditie opgedreven aan de hand van de MEGA planning.

In deze groep wordt naast de gewone nationale wedstrijden ook deelgenomen aan internationale wedstrijden.

Jaarbetaling: € 370

Uurrooster

Geef een antwoord