Recreatie

Recreatie (R)

Deze groep is voor de leden die niet meer wensen te zwemmen volgens een vast stramien (uurrooster, aantal trainingen per week, geen interesse (meer) voor competitie…), maar die toch nog steeds de sfeer van het clubgebeuren wensen op te snuiven. Hier krijg je als zwemmer nog steeds de nodige aandacht zowel op technisch vlak als op conditioneel vlak, indien je dat wenst.

Voor meer info en instapmogelijkheden gelieve onze verantwoordelijke te contacteren.

250€ per jaar

Uurrooster

recreatie_20151010

Geef een reactie